lucie ciencialová

Domu
Výuka
Publikace
Napište mi


TWS I. IS II MAT I. MAT II. AS I. AS II.


Konzultační hodiny
pondělí 8.35 - 9.35

MATEMATIKA I a II

Informace o průběhu cvičení: Cvičení probíhají každý týden v hodinu stanovenou v rozvrhu. V liché týdny je zadán domácí úkol, který je zapotřebí osobně přinést vypracovaný na další cvičení. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů cvičení zúčastnit, odešle domácí úkol emailem se zdůvodněním nepřítomnosti. V průběhu semestru budou zadány dva testy, na 6. a 10. cvičení. V zápočtovém týdnu pak studenti mohou napsat opravný test (učivo celého semestru) nebo náhradní test (náhrada za jeden z testů z omluvené důvodu nepřítomnosti). Ten, kdo píše náhradní test má právo psát v dalším termínu test opravný - nutná domluva s cvičícím. V případě, že v semestru odpadne cvičení (z důvodu děkanského nebo rektorského volna, imatrikulace, státního svátku, z organizačních důvodů apod.), je druhý zápočtový test naplánován na zápočtový týden a opravné a náhradní testy proběhnou v termínu v prvním týdnu zkouškového období. Termín testu pak odpovídá termínu zápočtu vypsaného ve STAGu.

Dovolím si upozornit studenty, že účast na cvičeních je povinná a omluvou nepřítomnosti jsou pouze závažné rodinné problémy (svatba, narození, úmrtí) a zdravotní problémy, které je nutno doložit lékařskou zprávou (omluvenka od lékaře).

Aplikační software II.

Náplň kurzu:

Práce s databázemi

Rastrová grafika

Vektorová grafika

Poľadavky k zápočtu

 • Rastrová a vektorová grafika - vypracované úkoly ve zdrojovém formátu (psd, zmf, cpt, cdr, ... ne pouze výsledné jpg, png,...) odešlete do 8.5.2013 18:00 na univerzitní email.
  • První úkol: Upravte fotografii tak, aby to vypadalo, že byla vyfocema za krásného slunečného letního dne. FOTO
  • Druhý úkol: Vyretušujte fotografii sochy (je ušpiněná, vedou kolem ní dráty,...) Foto zde
  • Třetí úkol: Vytvořte 4 fotografie Škody Octavie tak, aby na fotografii byla ve čtyřech různých (reálných) metalických barvách. Foto ke stažení ZDE
  • Čtvrtý úkol: Vytvořte pozvánku na výstavu. Zadání a zdrojové fotografie v zip archivu.
  • Pátý úkol: Vytvořte originální svatební oznámení. Použijte vektorový grafický editor.
 • Power Point - vypracujte prezentaci na vámi zvolené téma ve třech verzích:
  • První verze: prezentace bude slou3it jako doprovod při přednášce.
  • Druhá verze: prezentace bude čtena samotnými čtenáři, jako "záznam" přednášky.
  • Třetí verze: prezentace bude interaktivní.
  © 2008 Ciecilka