lucie ciencialová

Domu
Výuka
Publikace
Napiąte mi


 • Konference:
  • 3. česko-slovenský seminář o kognicii a umělém životě - květen 2003 - Stará Lesná - Slovensko.
  • Workshop on Membrane Computing (WMC4) - červenec 2003 -Tarragona - Španelsko.
  • 4. česko-slovenský seminář o kognici a umělém životě - květen 2004 - Hradec nad Moravicí - Česká republika.
  • Workshop on Membrane Computing (WMC5) - červen 2004 - Miláno - Itálie.
  • 1st International Workshop on Formal Models(WFM'06)- duben 2006 - Přerov - Česká republika.
  • 6. česko-slovenský seminář o kognici a umělém životě - květen 2006 - Třešť - Česká republika.
  • 2nd International Workshop on Formal Models(WFM'07)- duben 2007 - Hradec nad Moravicí - Česká republika.
  • 7. česko-slovenský seminář o kognici a umělém životě - květen 2007 - Smolenice - Slovensko.
  • Eighth Workshop on Membrane Computing(WMC8) - červen 2007 - Thessaloniki - Řecko.
 • Publikace:
  • Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membranové automaty. Kognícia, umelý život a počítačová inteligencia (Sinčák, P., Kvasnička, V., Pospíchal, J., Kelemen, J., Návrat, P.), Košice, Elfa 2003, str. 185 -192.
  • Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membranové automaty. Kognice a umělý život III (Kelemen, J.), Opava 2003, str. 33 - 44.
  • Cienciala, L., Ciencialová, L.: P automata with priorities, Pre-Proceedings of the workshop on membrane computing (Alhazov, A., Martin-Vide, C., Paun,G.), Tarragona 2003, str. 161 - 168.
  • Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membrane automata with priorities. JCST (Journal of Computer Science and Technology) 2004, No.1, Special Issue on Bioinfomatics (Bonizzoni P. , Vedova G . D. , Jiang T.), Science Press, Beejin,China and Allerton Press, Inc. , New York, USA, ISSN 1000-9000 str.89 - 97.
  • Cienciala, L. : Rozšírený P automat. Kognice a umělý život IV(Kelemen, J. , Kvasnička, V.), Opava 2004, str. 95 - 105.
  • Cienciala, L. , Ciencialová, L. : Sekvenční a paralelní P automaty. Kognice a umělý život IV(Kelemen, J. , Kvasnička, V.), Opava 2004, str. 107 - 116.
  • Ciencialová, L., Cienciala, L. : Variations on the Theme: P colonies. Proceedings of 1st International Workshop WFM '06 (Kolář, D. , Medun a , A., eds.), Ostrava 2006, ISBN 80-86840-20-4, str. 27 - 134. (The papers of this proceedi n g a re also available on-line as a CEUR Workshop Proceedings - http://CEUR-WS.org).
  • Ciencialová, L. , Cienciala, L. : P kolonie. Kognice a umělý život VI(Kelemen, J. , Kvasnička, V., eds.), Opava 2006, str. 1 19 - 125 .
  • Cienciala, L. , Ciencialová, L., Frisco, P. , Sosík, P. : On The Power Of Deterministic And Sequential Communicating P systems. International Journal of Foundations of Computer Science, Vol. 18, No. 2 (2007) 415-431.
  • Ciencialová, L., Cienciala, L. : Notes on Restricted P Colonies. Proceedings of 2nd International Workshop WFM '07 (Kelemenová, A., Kolář, D. , Meduna, A., Zendulka, J. eds.), Opava 2007, ISBN 978-80-7248-0067, str. 179 - 188. (The papers of this proceeding are also available on-line as a CEUR Workshop Proceedings - http://CEUR-WS.org).
  • Cienciala, L. , Ciencialová, L., Frisco, P., Sosík, P. : Výpočetní síla deterministických a sekvenčních komunikujících P systémů. Kognice a umělý život VII (Kelemen, J. , Kvasnička, V., Pospíchal, J.), Opava 2007, str. 79 - 87.
  • Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the number of agents in P colonies. Proceedings of the 8th International Workshop on Membrane Computing (Eleftherakis, G., Kefalas, P., Paun,G., editors), Thessaloniki 2007, str. 227 - 241.
  • Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the Number of Agents in P colonies, Membrane Computing. Proc. Intern. Workshop, WMC 2007, Thessaloniki, Greece, June 2007 (G. Eleftherakis et al., eds.), LNCS 4860, Springer, Berlin, 2007, pp. 193-208.
 • Citace:
  • Cienciala, L., Ciencialová, L.: P automat with priorites, Pre-Proceedings of the workshop on membrane computing (Alhazov, A., Ma rtin-Vide, C., Paun,G.), Tarragona 2003, str. 161 - 168:
   • Oswald, M. : P Automata, Dissertation, Faculty of Computer Science, TU Vienna, Austria, 2003, str. 14.
   • Csuhaj-Varjú, E. : P automata: Models, Results, and Research Topics, Pre-Proceedings of the Worskhop on Membrane Computing (Paun, G., Zandron C., Mauri, G. ), Milano 2004, str. 1- 11, str. 4.
   • Ciobanu, G., Paun, Gh., Pérez-Jiménez, M. J. (eds.): Applications of Membrane Computing, Springer-Verlag, Berlin, 2006, str. 389.
  • Ciencialová, L., Cienciala, L. : P kolonie. Kognice a umělý život VI(Kelemen, J. , Kvasnička, V., eds.), Opava 2006, str. 119 - 125:
   • Kelemenová, A. : Kolónie gramatík a jednoduchých membránových štruktúr. Kognice a umělý život VI(Kelemen, J. , Kvasnička, V., eds.), Opava 2006, str. 205 - 211, str. 208, 209.
   • Kelemenová, A. : Colonies - the simplest grammar systems. Proceedings of 2nd International Workshop WFM '07 (Kelemenová, A., Kolář, D. , Meduna, A., Zendulka, J. eds.), Opava 2007, ISBN 978-80-7248-0067, str. 157 - 168. (The papers of this proceeding are also available on-line as a CEUR Workshop Proceedings - http://CEUR-WS.org).
  • Ciencialová, L., Cienciala, L. : Variations on the Theme: P colonies. Proceedings of 1st International Workshop WFM '06 (Kolář, D. , Meduna, A., eds.), Ostrava 2006, ISBN 80-86840-20-4, str. 27 - 134. (The papers of this proceeding are also available on-line as a CEUR Workshop Proceedings - http://CEUR-WS.org).:
   • Kelemenová, A. : Colonies - the simplest grammar systems. Proceedings of 2nd International Workshop WFM '07 (Kelemenová, A., Kolář, D. , Meduna, A., Zendulka, J. eds.), Opava 2007, ISBN 978-80-7248-0067, str. 157 - 168. (The papers of this proceeding are also available on-line as a CEUR Workshop Proceedings - http://CEUR-WS.org).
  © 2008 Ciecilka