lucie ciencialová

Domu
Výuka
Publikace
Napište mi


TWS I. IS II MAT I. MAT II. AS I. AS II.


Konzultační hodiny
pondělí 8.35 - 9.35

MATEMATIKA I a II

Informace o průběhu cvičení: Cvičení probíhají každý týden v hodinu stanovenou v rozvrhu. V liché týdny je zadán domácí úkol, který je zapotřebí osobně přinést vypracovaný na další cvičení. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů cvičení zúčastnit, odešle domácí úkol emailem se zdůvodněním nepřítomnosti. V průběhu semestru budou zadány dva testy, na 6. a 10. cvičení. V zápočtovém týdnu pak studenti mohou napsat opravný test (učivo celého semestru) nebo náhradní test (náhrada za jeden z testů z omluvené důvodu nepřítomnosti). Ten, kdo píše náhradní test má právo psát v dalším termínu test opravný - nutná domluva s cvičícím. V případě, že v semestru odpadne cvičení (z důvodu děkanského nebo rektorského volna, imatrikulace, státního svátku, z organizačních důvodů apod.), je druhý zápočtový test naplánován na zápočtový týden a opravné a náhradní testy proběhnou v termínu v prvním týdnu zkouškového období. Termín testu pak odpovídá termínu zápočtu vypsaného ve STAGu.

Dovolím si upozornit studenty, že účast na cvičeních je povinná a omluvou nepřítomnosti jsou pouze závažné rodinné problémy (svatba, narození, úmrtí) a zdravotní problémy, které je nutno doložit lékařskou zprávou (omluvenka od lékaře).

IS I

Studijní opory ke stažení ZDE.

 

TZI

Studijní opory a animace ke stažení ZDE.

 

  © 2008 Ciecilka