Kognice a umělý život XIV

26. - 30. 5. 2014 ve Vinařství U Kapličky, Vinařská 484, Zaječí

Milé a vážené kolegyně, milí a vážení kolegové!


Srdečně vás zveme na čtrnáctý česko-slovenský seminář Kognice a umělý život, který se bude konat ve dnech 26. – 30. 5. 2014 ve Vinařství U Kapličky v Zaječí, v překrásném prostředí Pálavských vrchů. Seminář s několikaletou tradicí poskytuje prostor pro prezentaci výsledků a záměrů odborníků v oblasti kognice, umělého života a umělé inteligence z Čech a Slovenska. Cílem semináře je i hledání transdisciplinárního dialogu mezi vědními disciplínami spojenými zájmem o tuto široce chápanou oblast vědy.

 

Důležité termíny:

Termín pro registraci a zaslání abstraktů: 28. 2. 2014
Potvrzení o zařazení příspěvku do sborníku: 14. 3. 2014
Termín pro zaslání finální verze příspěvků: 7. 4. 2014
Termín zaplacení konferenčního poplatku: 15. 4. 2014
Konání semináře: 26. - 30. 5. 2014Vaší účasti na KUZ XIV a setkání s vámi se těší

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě)

Prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
(Fakulta informatiky a informačných technologií STU, Bratislava)
odborní garanti semináře

Hana Černínová
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě)
za organizáční štáb semináře